Statut

Podstawowymi dokumentami, na jakich opiera się funkcjonowanie LGD, są Statut oraz Lokalna Strategia Rozwoju.

Przyjęty Statut jest pisemnie potwierdzonym zbiorem informacji o stowarzyszeniu, określa jego ustrój, organizację i sposób działania.