Procedury

Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków (obowiązujące od 30.07.2021 r.) 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca od 14.03.2022 - dla projektu Fundamenty aktywności lokalnej)

 

 

 

 

 

Procedury dotyczące operacji własnych - obowiązujące od 05.08.2021

 

 
 
Procedura opiniowania pod kątem zgodności z celami LSR wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020  

 

 

 


 

 

Archiwalne wersje procedur 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca od 12.07.2019 r. do 4.08.2021) (.pdf) dla projektów grantowych Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej i Budowanie Potencjału NGOs

 


Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca od 5.08.2021 do 14.03.2022) (.pdf)