Doradztwo

Jedną z kluczowych dziedzin naszej działalności jest doradztwo, zwłaszcza związane z pozyskiwaniem dofinansowania. Udzielają go bezpłatnie pracownicy biura LGD: drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w biurze – w wyznaczonych godzinach, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Beneficjenci mogą zgłaszać się z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi Lokalnej Strategii Rozwoju, a także przygotowania i rozliczenia wniosków. Pomagamy przede wszystkim w następujących sprawach:

• ogólne zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju;

• zasady naboru i oceny wniosków;

• właściwe wypełnianie, przygotowanie wniosków;

• właściwe rozliczanie projektów.