Projekty współpracy krajowej

RAZEM DLA WSPÓLNYCH CELÓW

Jedną z form realizacji podstawowych założeń podejścia LEADER są inicjatywy oparte na współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania – zarówno wewnątrz kraju, jak i te międzynarodowe. Łączą nas wspólne cele, dbamy więc o współpracę, podtrzymujemy relacje i wymieniamy się doświadczeniami.

Wspólne przedsięwzięcia podnoszą jakość działania LGD na różnych płaszczyznach. Projekty współpracy to nowe, twórcze wyzwania, które przynoszą konkretne korzyści:

• są okazją do wymiany doświadczeń i zaczerpnięcia od siebie;

• zapewniają spójność społeczną;

• dzięki nim realizowane projekty obejmują większy obszar, są bardziej różnorodne i przynoszą efekty, jakie nie byłyby możliwe, gdyby LGD działała sama.