Oferta dla organizacji pozarządowych

Jedną ze sfer, na jakiej – zgodnie z podstawowymi założeniami LGD – skupia się nasza działalność, są organizacje pozarządowe. Jesteśmy przekonani, że stanowią one silne ogniwo lokalnego rozwoju, dlatego w ramach oferty LGD znalazły się możliwości wsparcia finansowego różnych inicjatyw NGO.

Dzięki takim przedsięwzięciom organizacje mogą w konkretny sposób wpływać na rozwój obszaru, aktywizować lokalną społeczność, organizować wydarzenia i warsztaty, uzyskać wsparcie swojej bieżącej działalności, a także doposażenie. Drogi pozyskania środków są dwie:

1.    Projekty konkursowe – duże operacje finansowane i realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju; o wartości powyżej 50 tys. zł.

 

2.    Projekty grantowe – mniejsze projekty, w ramach których LGD udziela podmiotom grantów na realizację zadań wpisujących się w kluczowe cele, jakim są: wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie lokalnego dziedzictwa czy promowanie obszaru LGD.

Więcej informacji dotyczących szczegółowych wymogów, zakresu wsparcia można znaleźć tu.

 

Masz pomysł na projekt, który rozwinie Twoją organizację, ale nie jesteś pewien, czy możesz złożyć wniosek lub masz wątpliwości dotyczące kwestii formalnych? Zapraszamy na doradztwo do naszego biura.