Ogłoszenie o naborze nr 2/2023
Ogłoszenie o naborze nr 2/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w zakresie przedsięwz...

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023
Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w zakresie przedsięwz...

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2022/G
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2022/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu gran...

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022
Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - P9. USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022
Ogłoszenie o naborze nr 2/2022

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - P1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ - OFERTA USŁUG TURYSTYCZNYCH ORAZ USŁUG CZASU ...

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022
Ogłoszenie o naborze nr 3/2022

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - P9. USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022
Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO -  P7. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO MATERIALNE

Ogłoszenie o naborze nr 5/2022
Ogłoszenie o naborze nr 5/2022

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ - P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I ...