Ewaluacja

Poniżej znajdą Państwo dokument po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.