Umowa ramowa

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 28.07.2016 r.