Oferta na rozwój firmy

To oferta dla tych, którzy poszukują wsparcia finansowego, aby zrealizować plany związane z rozwojem swojego działającego już biznesu. Jakie podstawowe warunki należy spełnić?

• Działalność musi wpisywać się w jeden z poniższych zakresów:

– turystyka i oferta czasu wolnego;

– produkt lokalny;

– innowacje i ochrona środowiska;

– usługi dla społeczności.

• Firma musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze LGD.

• Wnioskodawca musi w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku przynajmniej przez 365 dni prowadzić działalność gospodarczą.

Masz pomysł na rozwój swojego biznesu, ale nie jesteś pewien, czy możesz złożyć wniosek lub masz wątpliwości dotyczące kwestii formalnych? Zapraszamy na doradztwo do naszego biura. Szczegóły w zakładce doradztwo.