Wizualizacja i promocja

Logo Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska 
[zip]logo poziom.zip[opis]Logo Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska[/zip]