Kim jesteśmy?

INSPIRUJEMY – WSPIERAMY – ROZWIJAMY

Naszą misją jest szeroko rozumiany i wielopoziomowy rozwój lokalny: podnoszenie jakości życia mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego i zwiększanie atrakcyjności obszaru.

LGD to rodzaj partnerstwa – podejmujemy wspólne, różnorodne i zarazem profesjonalne działania, by nasz region był terenem stale rozwijającym się, przedsiębiorczym, atrakcyjnym, zadbanym oraz efektywnie wykorzystującym swoje zasoby, walory i dziedzictwo.

Narzędziem, które umożliwia nam realizację tych celów, jest „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”, stanowiący kontynuację podejścia LEADER, funkcjonującego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SERCE DZIAŁAŃ – LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska powstało 4 marca 2008 r. jako oddolna, wspólna inicjatywa trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Obecnie tworzy go 75 członków skupionych wokół starań, by odpowiadać na aktualne lokalne potrzeby i wyzwania.

Nasza LGD działa jako jedna z 14 tego typu organizacji w województwie śląskim i 324 w Polsce. W całej Unii Europejskiej funkcjonuje ich aż 3098.

Podstawowym dokumentem Stowarzyszenia jest, oprócz Statutu, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR). Ten starannie opracowany dokument zawiera charakterystykę obszaru, budżet i procedury naboru wniosków, a przede wszystkim dokładnie nakreśla kierunek rozwoju regionu i efekty, jakie chcemy osiągnąć przy pomocy konkretnych środków pozyskanych w tym celu z UE.