Operacja własna - brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W związku z umieszczeniem w dniu 16.02.2024 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn.:

"Razem możemy więcej",

LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 18.03.2024 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.