Rozpoczynamy projekt Razem możemy więcej

05.06.2024

Z przyjemnością informujemy, że 5 czerwca 2024 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pt. Razem możemy więcej. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie współpracy poprzez organizację trzech wyjazdów studyjnych (1 krajowego oraz dwóch międzynarodowych).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „PROSpołeczna Ziemia Bielska" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie współpracy poprzez organizację trzech wyjazdów studyjnych (1 krajowego oraz dwóch międzynarodowych). Przewidywane wyniki operacji: 1 wsparte działanie z zakresu wzmacniania kapitału społecznego.