Czy warto współpracować?

Dlaczego razem?

Współpraca w środowisku lokalnych grup działania jest czymś naturalnym. Stanowi jeden z filarów podejścia LEADER, na którym opiera się funkcjonowanie LGD, więc można powiedzieć, że współdziałanie jest po prostu wpisane w tożsamość jednostek takich jak nasza. Jedną z form realizacji tego priorytetu są projekty współpracy, czyli połączenie sił lokalnych grup działania w ramach konkretnych inicjatyw – na terenie kraju i w wymiarze międzynarodowym. To twórcze, często innowacyjne działania, które przynoszą liczne korzyści zarówno mieszkańcom danego obszaru, jak i samym LGD.

Dlaczego warto współpracować?

• Wspólne projekty są okazją do podtrzymywania relacji, wymiany doświadczeń i zaczerpnięcia od siebie;

• W ten sposób podnosimy jakość działania LGD na różnych płaszczyznach;

• Mamy okazję brać udział w nowych, twórczych wyzwaniach;

• Uzupełniamy się, dzieląc swoimi kompetencjami, zasobami czy umiejętnościami, więc projekty są prowadzone profesjonalnie i kompleksowo;

• Gdy kilka LGD działa wspólnie, obszar, na którym realizują one dany projekt, jest duży, a co za tym idzie: otwarty dla większej liczby odbiorców;

• Projekty będące efektem współpracy są różnorodne i przynoszą większe efekty, niż gdyby LGD działałaby sama.

 

Lokalne rękodzieło, zdrowy tryb życia i międzynarodowa wymiana doświadczeń ­– czyli w jakie projekty współpracy byliśmy dotąd zaangażowani

„KRAM” – krzewimy rękodzieło artystyczne mistrzów

To projekt realizowany od 1 lipca 2011 r. w partnerstwie z trzema innymi LGD – małopolską LGD „Dolina Soły”, śląską LGD Spichlerz Górnego Śląska oraz dolnośląską LGD Dobra Widawa. W czasie rocznej współpracy wspólnie promowaliśmy ludowe rękodzieło naszych regionów i przybliżaliśmy tajniki tradycji rzemieślniczych. Podstawą KRAM-u była organizacja ciekawych wydarzeń kulturalnych na terenie partnerskich LGD. Były one okazją do twórczego rozwoju, ale też integracji i wspólnej zabawy. Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń znajdziesz tu.

Nasza LGD odpowiadała za organizację „Maratonu Sztuki” w Jaworzu (22-24.06.2012 r.), w ramach którego odbyło się 56 inspirujących warsztatów artystycznych (ponad 500 uczestników). Nie zabrakło też twórczych zajęć dla dzieci, kiermaszu unikatowych produktów, występów artystycznych i efektownych pokazów rękodzieła.

Dodatkowym owocem tego projektu współpracy jest stworzona przez nas internetowa baza twórców działających na naszym obszarze. Zobacz ją.

 

Aktywne Strefy

To projekt, który realizowaliśmy w partnerstwie z LGD „Dolina Soły”, „Ziemia Pszczyńska” i „Morawskie Wrota”. Za wspólny cel postawiliśmy sobie promowanie aktywnego, zdrowego trybu życia oraz konkretny wpływ na lokalną ofertę sportowo-rekreacyjną, by zwiększyć jej różnorodność, atrakcyjność i nowoczesność. Co konkretnie udało się razem zrobić?

 

• Wyznaczyliśmy wspólny szlak wycieczkowy (Szlak Aktywnych), promujący obszary partnerskich LGD; opracowaliśmy koncepcję 5 wycieczek rowerowych prowadzących przez ciekawe miejsca obszaru LGD.

• Utworzyliśmy Aktywne Strefy – siłownie zewnętrzne; w każdej gminie naszego obszaru powstało jedno takie miejsce.

• Zorganizowaliśmy Zlot Aktywnych – 11.10.2014 r. w Łące koło Pszczyny; w programie znalazły się: gwiaździsty rajd rowerowy, Olimpiada na wesoło, pokaz pierwszej pomocy.

 

Stacja Regeneracja

 

Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Żywiecki Raj” i Lokalną Grupą Działania Ziemia Pszczyńska. Dzięki niemu na naszym obszarze można już skorzystać z 5 zestawów gier terenowych, 9 samoobsługowych stacji do naprawy rowerów oraz 6 ławek solarnych, zapewniających możliwość ekologicznego naładowania urządzeń przenośnych.

 

Utworzone przez nas stacje naprawy rowerów pomogą każdemu strudzonemu rowerzyście wykonać podstawowe naprawy roweru. Umożliwią to przede wszystkim: specjalny uchwyt rowerowy, zostaw podstawowych narzędzi oraz pompka.

Charakterystyczne pomarańczowe stacje z logo projektu StaR odnajdziecie:

·       W Buczkowicach w okolicy Urzędu Gminy, przy ścieżce rowerowej,

·       W Wilkowicach przy budynku Urzędu Gminy,

·       W Kozach: przy placu zabaw przy ulicy Podgórskiej

·       W Jasienicy: przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzicy

·       W Pisarzowicach: przy budynku LKS Pionier

·       W Porąbce: przy budynku Urzędu Gminy, od strony kościoła

·       W Bronowie: na skwerze obok szkoły,

·       Jaworze: w Parku Zdrojowym w pobliży tężni

·       W Bestwinie na terenach rekreacyjnych, przy ul. Krakowskiej

A gdy zabraknie energii można podładować telefon lub inny sprzęt elektroniczny przy pomocy ławki solarnej. Ten innowacyjny, ekologiczny produkt posiadający możliwość funkcjonalnego korzystania z zasilania energią solarną, z możliwością przechowywania energii oraz wyposażony w ładowarkę (dwa porty USB) znajdziecie w Buczkowicach, Wilkowicach, Pisarzowicach, Porąbce, Bronowie i Jaworzu.

Pozostałe lokalizacje: w Kozach, Bestwinie i Rudzicy wyposażone są w zestawy gier plenerowych, stanowiące doskonałe uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej lub szkolnej , składającego się ze stołu do tenisa stołowego, piłkarzyków i szachów.

 

Projekt RATIONALIS – połączenie sił LGD z całej Europy

 

To wyjątkowy międzynarodowy projekt, który był oparty na współpracy 6 partnerów z różnych części Europy – Łotwy, Polski, Gruzji, Mołdawii, Włoch i Słowenii. Podjęliśmy się wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki (w tym wykorzystania lokalnego rzemiosła, wyrobów rękodzielniczych, lokalnej kultury i historii) oraz tworzenia nowych produktów turystycznych.

 

Każdy z partnerów zorganizował na swoim obszarze wizytę studyjną dla przedstawicieli pozostałych LGD. Ich celem była wymiana najlepszych praktyk, podnoszenie kompetencji uczestników i podzielenie się wiedzą z zakresu tworzenia zrównoważonego produktu turystycznego. Wizyty były okazją do zapoznania lokalnych przedsiębiorców z rynkami w zaangażowanych krajach i nawiązania sieci współpracy gospodarczych.

 

Wizyta studyjna w Polsce, na terenie naszej LGD, odbyła się w 2019 r. Podzieliliśmy się najlepszymi praktykami związanymi z wykorzystaniem marki lokalnej, sieciowaniem przedsiębiorców, rękodziełem, produktem turystycznym oraz językiem lokalnym. Uczestnicy wzięli udział w 3 warsztatach rękodzielniczych, spotkali się z osobami posługującymi się językiem wilamowskim, poznali sposób wypracowania sieci przedsiębiorców (na podstawie szlaku ogrodów w Pisarzowicach), a także produkty i usługi objęte marką lokalną Bogactwo Ziemi Bielskiej.

 

Wizyty studyjne u naszych partnerów projektu odbyły się:

 

• LAG Srce Slovenija – od 4 do 5 grudnia 2019 r.

• LAG Lunca prutului de jos z Mołdawii – od 5 do 8 lipca 2021 r.

• LAG Kazbegi z Gruzji - od 31 lipca do 5 sierpnia 2021 r.

• Aizikraukles Rajona Partneriba – od 26 do 29 sierpnia 2021 r.

• Gal Campidano – od 26 do 30 września 2021 r.

 

W wyniku realizacji projektu RATIONALIS opracowaliśmy podręcznik dobrych praktyk prezentujący wykorzystanie lokalnego rzemiosła i twórczości w celu promocji turystyki. Obszar LGD Ziemia Bielska reprezentowany jest przez:

·       Panią Agnieszkę Loskę – twórcę i rękodzielnika, właścicielkę Pracowni za Buczyną

·       Pana Jacka Kowalcze – gawędziarza i propagatora kultury góralskiej, właściciela Chaty na Groniu,

·       Pana Floriana Kohuta – cenionego artysty malarza, prowadzącego Galerię pod Strachem Polnym

·       Pana Mateusza Gębalę – rękodzielnika, tradycyjnego zduna.

 

Innowacyjne place edukacyjne i promocja pogranicza polsko-słowackiego, czyli w jakie projekty współpracy jesteśmy zaangażowani obecnie

 

EDU PARK

 

Projekt ten realizujemy we współpracy z pszczyńską LGD. Skupiliśmy się na budowie innowacyjnych placów zabaw – ogólnodostępnych, edukacyjnych, z interaktywnymi, certyfikowanymi urządzeniami. Część z nich już pojawiła się na naszym obszarze: w Ligocie, Bestwinie, Międzyrzeczu Górnym i Dankowicach. Każdy z placów zabaw posiada spersonalizowane „edu-memory” o innej tematyce. Dzieci mogą się tu również zapoznać z różnymi ciekawostkami.

 

Projekt zakłada, że te innowacyjne przestrzenie będą miejscem spotkań mieszkańców i jednocześnie atrakcją turystyczną. Place są tak przygotowywane, by były dostosowane są do osób w różnym wieku, a także do potrzeb niepełnosprawnych. W ramach projektu zaplanowaliśmy też opracowanie specjalnego zeszytu ćwiczeń i gry „Czarny Piotruś”.   

 

Gdzie znajdziecie te miejsca pełne mądrej rozrywki?

 

W Jaworzu! Umieściliśmy tutaj huśtawkę 3-stanowiskową, urządzenia edukacyjne „Naukowy HEX”, „Armatę powietrzną”, „Peryskop” dwa bujaki na sprężynie oraz nasze autorskie Eko – memory.

 

W Międzyrzeczu Górnym! Oprócz huśtawki 3-stanowiskowej i dwóch bujaków można tu skorzystać z urządzeń edukacyjnych: „Naukowy HEX”, „Panel muzyczny”, „Kołyska Newtona” oraz naszego autorskiego Eko – memory.

 

W Ligocie! Na użytkowników czekają: dwa bujaki, huśtawka 3-stanowiskowa, urządzenia edukacyjne „Naukowy HEX”, „Panel muzyczny”, „Litofon”, „Bębny” oraz nasze autorskie Eko – memory.

 

W Bestwinie! Umieściliśmy tutaj huśtawkę 3-stanowiskową i dwa bujaki, urządzenia edukacyjne „Naukowy HEX”, „Panel muzyczny”, „Ucho słonia”, „Zegar słoneczny”, oraz nasze autorskie Eko – memory.

 

W Dankowicach! Oprócz huśtawki 3-stanowiskowej i dwóch bujaków można tu skorzystać z urządzeń edukacyjnych „Naukowy HEX”, „Panel muzyczny”, „Pisanie lustrzane”, „Bliźniacze lustra”, oraz naszego autorskiego Eko – memory.

 

W Kozach! Na użytkowników czekają dwa bujaki, huśtawka 3-stanowiskowa, urządzenia edukacyjne „Naukowy HEX”, „Panel muzyczny”, „Ksylofon”, „Wir wodny” oraz nasze autorskie Eko – memory.

 

W Kobiernicach! Umieściliśmy tutaj huśtawkę 3-stanowiskową, dwa bujaki, urządzenia edukacyjne „Naukowy HEX”, „Panel muzyczny”, „Spóźniony dźwięk”, „Peryskop”, „Zegar słoneczny” oraz nasze autorskie Eko – memory.

 

W Buczkowicach! Oprócz huśtawki 3-stanowiskowej i dwóch bujaków można tu skorzystać  z urządzeń edukacyjnych „Naukowy HEX”, „Panel muzyczny”, „Szumiące rury”, „Kołyska Newtona”, „Głuchy telefon” oraz naszego autorskiego Eko – memory

 

W Mesznej!: Na użytkowników czekają dwa bujaki, huśtawka 3-stanowiskowa, urządzenie edukacyjne „Naukowy HEX”, „Panel muzyczny”, „Wielokrążek”, „Figury lissajus” oraz nasze autorskie Eko – memory.

 

 

Wynikiem projektu współpracy są także materiały drukowane: stworzyliśmy wspólnie książeczkę z zadaniami dla najmłodszych oraz grę Czarny Piotruś. Oba gadżety pozwolą poznać dziedzictwo kulturowe Ziemi Bielskiej i Ziemi Pszczyńskiej.

 

Projekt polsko-słowacki „Dwa regiony, wspólne dziedzictwo”

 

To projekt współpracy realizowany z MAS Dolni Liptov. Naszym celem jest wspólna, skoordynowana promocja dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego i prezentacja jego piękna oraz potencjału.

 

Podjęliśmy się opracowania specjalnych narzędzi promocji: interaktywnych map, aplikacji mobilnej, gry memory i katalogu. Chodzi o to, by w zrównoważony sposób wykorzystać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze naszych regionów.

 

Wydane materiały (publikacja, gra) mają być trwałymi narzędziami promocji i zbudują wizerunek spójnego i atrakcyjnego regionu pogranicza. Jakie mają być konkretne korzyści wynikające z realizacji projektu?

• pełniejsze wykorzystanie potencjału tych regionów (zasoby naturalne, kulturowe, materialne, finansowe, ludzkie i instytucjonalne);

• poprawa i rozwój infrastruktury społecznej obszarów;

• rozwój turystyki;

• zachowanie tożsamości oraz rozwój kultury i troska o dziedzictwo regionów;

• rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz podniesienie jakości życia na obszarach.

 

Nasze doświadczenie jasno pokazuje, że współpraca między podmiotami przynosi wiele korzyści, i to na wielu płaszczyznach. Sprawdza się to nie tylko w środowisku LGD, ale również szerzej w środowisku lokalnym, choćby wśród organizacji pozarządowych.