Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?
Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym ogniwem lokalnego rozwoju. Mają potencjał, by pobudzać do zmian, inspirować i zmieniać rzeczywistość. Jak kształtować NGO, by w pełni go wykorzystała? Odpowiednio łącząc zasoby i możliwości społeczne, organizacyjne i finansowe. Co to oznacza w praktyce?

Czym są kompetencje miękkie?

Zacznijmy od kompetencji miękkich (czyli predyspozycji, zdolności osobistych, pewnych cech społecznych), które są tu podstawą. Często przecież właśnie dzięki temu, że ktoś jest kreatywny, ma cechy dobrego lidera czy umiejętności organizacyjne, w ogóle powstaje taka organizacja.

Inne przykłady kompetencji miękkich? Komunikatywność, odporność na stres, elastyczność, asertywność, samodyscyplina, umiejętność pracy w zespole lub rozwiązywania konfliktów. To one decydują o tym, jak zachowujesz się w relacjach z innymi ludźmi, jak organizujesz swoją pracę i jak radzisz sobie z trudnymi sytuacjami. Nie da się ich zmierzyć (w przeciwieństwie do kompetencji twardych, takich jak np. znajomość języka obcego, wiedza specjalistyczna czy umiejętność obsługi danego sprzętu), ale można je łatwo wyczuć, zobaczyć.

Rzadko zastanawiamy się nad tym, jak bardzo każdego dnia kształtują nasze otoczenie i jak wpływają na pracę, relacje i każdą inną aktywność. W przypadku NGO trudno mówić o skutecznym współdziałaniu, gdy kuleje komunikacja miedzyludzka, organizacja czasu czy umiejętność pracy w zespole.

Poznać, rozwijać, połączyć

Choć kompetencje miękkie są silnie związane z naszym temperamentem, to nie oznacza, że nie mamy możliwości pracy nad nimi. Wręcz przeciwnie, warto się nad nimi pochylić, bo jeśli rozwijamy siebie, w efekcie wpływamy też na rozwój organizacji, w której się udzielamy. Jak to zrobić?

• Kluczowe jest po prostu codzienne świadome praktykowanie ich. Analizujmy, obserwujmy siebie. Jak reaguję w różnych sytuacjach? Jak kształtuję swoje relacje z innymi? Jakie są moje mocne cechy, a jakie słabe strony? Z czym mam problem? Do czego mam predyspozycje? Przede wszystkim warto mieć świadomość, że już samo zaangażowanie w NGO jest przestrzenią do takiego rozwoju. Trzeci sektor to sfera, w której jest dużo miejsca na kontakty międzyludzkie, naukę pracy w zespole czy kreatywne poszukiwanie ciekawych inicjatyw lub nowych źródeł finansowania.

• Warto dokonać takiej osobistej analizy swoich cech i spisać wnioski na kartce. Możesz zapytać o to osoby z Twojego otoczenia, które Cię znają czy współpracują z Tobą na co dzień. Następnie zastanów się, jak możesz rozwijać te cechy, które Cię wyróżniają i jak możesz przekuć ten potencjał w konkretne działania. Później pomyśl, jak pracować nad tym, co sprawia Ci trudność. Przykładowo, jeśli ktoś ma problemy ze stresem, może zacząć czytać o sposobach radzenia sobie z nim i zastosować techniki, które pomogą w samoregulacji (np. aktywność fizyczna, techniki oddechowe).

• Warto zgłębiać tajniki skutecznej komunikacji, inteligencji emocjonalnej czy zarządzania czasem. Ponieważ obecnie na rynku pracy czy w sferze społecznej mocno kładzie się nacisk na takie właśnie dziedziny, internet oferuje nam szeroki dostęp do artykułów, kursów czy nagrań audio/wideo poruszających te tematy. Wiele z nich jest darmowych. Czytajmy też dobre książki z tych dziedzin. A może warto zrobić to razem w ramach organizacji? Wspólny udział w kursie czy warsztatach albo odsłuchanie wykładu online mogą być dobrą okazją do integracji, poszerzenia perspektywy i wspólnej pracy nad tymi aspekty funkcjonowania organizacji.  

• Pomocne może okazać się systematyczne pokazywanie zespołowej odpowiedzialności za organizację – nie może ona przecież spoczywać na barkach jednej osoby. Kierując NGO, warto stale budować takie podejście – mówiąc o tym wprost i dzieląc zakres obowiązków (szczególnie uwzględniając te indywidualne predyspozycje), tak by poszczególni członkowie mieli okazję rozwinąć skrzydła. Kiedy połączymy mocne cechy osobowe wszystkich zaangażowanych osób, osiągniemy efekty, które w pojedynkę byłyby niedostępne.  

Jak LGD wspiera rozwój NGO?

Wiemy, jak ważną rolę w społeczności lokalnej pełnią organizacje pozarządowe, dlatego w ofercie LGD zawsze jest miejsce na działania wspierające ich działalność, pobudzające do rozwoju i promujące ich inicjatywy. W jaki sposób to robimy?

Możliwości pozyskania środków finansowych

Przede wszystkim dzięki dofinansowanym przedsięwzięciom organizacje mogą w konkretny sposób wpływać na rozwój obszaru, aktywizować lokalną społeczność, organizować wydarzenia i warsztaty, uzyskać wsparcie swojej bieżącej działalności, a także doposażenie. Drogi pozyskania środków są dwie:

1.     Projekty konkursowe – duże operacje finansowane i realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju; o wartości powyżej 50 tys. zł.

2.     Projekty grantowe – mniejsze projekty, w ramach których LGD udziela podmiotom grantów na realizację zadań wpisujących się w kluczowe cele, jakim są: wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie lokalnego dziedzictwa czy promowanie obszaru LGD.

Więcej o projektach grantowych przeczytasz tu.

 

• Konkurs „LEADER – razem możemy więcej”

To konkurs, który przygotowaliśmy typowo z myślą o wykorzystaniu potencjału naszych organizacji pozarządowych i jednocześnie wsparciu finansowym. W każdej z przeprowadzonych edycji szukaliśmy innowacyjnego, twórczego pomysłu na inicjatywę aktywizującą i integrującą mieszkańców gmin LGD. Jakie były warunki, które dana inicjatywa miała spełnić?

– dostępność dla mieszkańców wszystkich obszarów LGD;

– innowacyjność;

– stopień aktywizacji i integracji mieszkańców.

 

Każda wygrana inicjatywa była realizowana w partnerstwie z naszą LGD i w całości pokrywaliśmy jej koszty.

Więcej o poszczególnych edycjach konkursu przeczytasz tu.

 

„PROSpołeczna Ziemia Bielska” to cykl spotkań dla organizacji pozarządowych, które przeprowadziliśmy w poprzednich latach. W każdym z nich udział wzięło około 50 osób. Tematy przewodnie związane były głównie z rozwojem kompetencji miękkich: współpraca, komunikacja i walka ze stresem. Te wydarzenia były okazją do wymiany doświadczeń, rozmowy o trudnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem i wykreowania nowych możliwości czy kierunków działania.

 

BAZA NGO – przygotowaliśmy internetową bazę, w której można znaleźć profile organizacji pozarządowych działających na terenie gmin naszego obszaru. Jesteśmy przekonani, że w rozwoju organizacji może pomóc też współpraca pomiędzy nimi, połączenie sił i wzajemna wymiana doświadczeń, dlatego jednym z głównych celów powstania tej bazy było ułatwienie wzajemnej komunikacji pomiędzy samymi NGO oraz mieszkańcami a NGO. Oprócz tego chcemy w ten sposób promować działalność trzeciego sektora.

Zobacz bazę.

Wszystkich zainteresowanych możliwościami rozwoju NGO zachęcamy do śledzenia naszej bieżącej działalności. Chcesz porozmawiać o swoich pomysłach lub wsparciu finansowym? Zapraszamy na doradztwo do naszego biura!